Školský rok 2018/2019

Návšteva pani policajtky v MŠ

Lyžiarsky výcvik február 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zimné radovánky

1 | 2 | 3 >>

Hudobné predstavenie Veselá gitara

Prednáška z RÚVZ - Starostlivosť o chrup

Plavecký výcvik

Divadelné predstavenie v CVČ

Mesiac úcty k starším, besiedka 3.tr.

Mesiac úcty k starším, besiedka 4.tr.

Mesiac úcty k starším, besiedka a tvorivé dielne 1.tr.

Divadlo Tárajka a Popletajko

Pani policajtka v MŠ - téma: Čo by si robil keby si sa stratil

Deň bez áut