Rozlúčková zmrzlina - Ďakujeme rodine Karolínky Sýkorovej za spríjemnenie dnešného dňa a pozvanie na rozlúčkovú zmrlinu. Chutilo nám. Ďakujeme.

28 predškolákov sa rozlúčilo s MŠ. V septembri sa otvoria pre nich brány ZŠ. Prajeme im úspešný krok do novej, veľkej školy.

Posledné stretnutie MsP, kde sa detí dozvedeli o pravidlách správania sa na ulici pri bicyklovaní a korčuľovaní

Dňa 17.2.2020 predškoláci navštívili ZŠ P. Mudroňa. Deti boli oboznámené ako prebieha vyučovacia hodina, zapojili sa do vyučovacieho procesu

Dňa 30.01.2020 našu škôlku navštívilo divadlo spod Spišského hradu s predstavením SNEŽNÍ ĽUDKOVIA - o sile priateľstva a lásky.

Predškoláci sa pri ďalšej návšteve knižnice oboznámili so životom včely, s tým ako zimuje.

V dňoch 13.1.-17.1.2020 sa 20 predškolákov zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v Snowlande Valča. Víťazom záverečných pretekov sa stal každý, lebo získal základné lyžiarske zručností.

Turiec očami detí - predškoláci prezentovali tradičnú ľudovú kultúru krátkym vystúpením v divadelnej sále Súkromného hudobného konzervatória na Ľadovni

V decembri predškoláci navštívili ZŠ. Oboznámili sa s budovou školy, jej poslaním, priestormi, učebňami, telocvičňou a dielňami

Mikuláš

4.12.2019 predškolákov navštívili medici LF UK. Deťom priblížili hravou formou prácu lekára, ukázali im, že lekár nie je nepriateľ, ale kamarát, ktorý chce pomôcť.

Plavecký výcvik od 4.11. do 29.11.2019 na plavárni ZŠ s MŠ Hurbanova. Výcviku sa zúčastnilo 19 predškolákov.

Regionálna výchova - odlievanie "olova" do vody a veštenie

4. trieda sa zúčastnila športovej súťaže pohybových zručností o Putovný pohár

Projekt Kamarát AX - deti sa oboznámili s témou BEZPEČNE DOMA, boli uvedené do problematiky, čo robiť, keď ostaneš doma sám ...

15. ročník súťažného projektu Odkaz sv. Martina - cieľom bolo pripomenúť si mesto Martin, ako centrum národnej kultúry Slovákov, žijúcich nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samko Kováč sa umiestnil na 1. mieste.

Návšteva Turčianskej knižnice v Martine - predškoláci mali možnosť si "prečítať" rôzne obrázkové knihy a formou divadla boli uvedené do problematiky znečisťovania životného prostredia a separácií odpadu

Návšteva pracovníčky ÚVZ p. Lojková - predškolákov oboznámila s potravinovou pyramídou. Upozornila deti na možnosti zdravého stravovania a zoznámili sa s potravinami, ktoré sú pre ich zdravie prospešné.

Návšteva poľovníka a lesného predagóga zo štátneho podniku Lesy SR - 10.10.2019. Cieľom stretnutia bolo poučnou a zábavnou formou priblížiť deťom život v lese. Deti si mohli vyskúšať hru na lesnom rohu.

Turiec očami detí - 08.10.2019 Cieľom stretnutia bolo približovanie tradície výroby modrotlače - indigom. Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne, kde si deti vyskúšali remeslo modrotlače

Za krásami jesennej prírody, pozorovanie zmien v prírode

Dopravný panáčik - 25.09.2019

Projekt cestou-necestou: Výchovno, športové, zábavné podujatie: 24.09.2019 Cieľ: Nadobudnúť poznatky a zručnosti, základné informácie o pravidlách cestnej premávky

Mestská polícia - Projekt Kamarát AX