Školský rok 2019/2020

Návšteva poľovníka a lesného predagóga zo štátneho podniku Lesy SR - 10.10.2019. Cieľom stretnutia bolo poučnou a zábavnou formou priblížiť deťom život v lese. Deti si mohli vyskúšať hru na lesnom rohu.

Turiec očami detí - 08.10.2019 Cieľom stretnutia bolo približovanie tradície výroby modrotlače - indigom. Súčasťou stretnutia boli tvorivé dielne, kde si deti vyskúšali remeslo modrotlače

Za krásami jesennej prírody, pozorovanie zmien v prírode

Dopravný panáčik - 25.09.2019

Projekt cestou-necestou: Výchovno, športové, zábavné podujatie: 24.09.2019 Cieľ: Nadobudnúť poznatky a zručnosti, základné informácie o pravidlách cestnej premávky

Mestská polícia - Projekt Kamarát AX