Aj tento rok budeme radi, ak venujete 2 % z Vašich daní Vašim deťom

Čo treba urobiť ?

 
Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:
- do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,
- požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatenej dane,
- toto potvrdenie prikladáte k vyhláseniu, ktoré sa nachádza na nástenke vo vstupnej chodbe, alebo je možné si ho aj stiahnuť.
 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Ak sami odnesiete vyhlásenie na daňový úrad prosíme o doručenie kópie do MŠ.

 
 
 
Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami, alebo ste právnická osoba v daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane
 
 

Informácie o právnickej osobe

 

Názov: TAJNIČKA

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO: 51041758

Ulica: Tajovského 41/9
PSČ: 03601
Mesto: Martin
Bankový účet: IBAN: SK87 0200 0000 0040 4390 9757   Banka: Všeobená úverová banka, a.s.
 

Všetkým rodičom, ktorí sa rozhodnú venovať nám 2 % z dane Ď A K U J E M E.