Aktivity MŠ

Organizujeme:                                                  Spolupracujeme s:

- besiedky,                                                               - Mestskou políciou,

- karnevaly,                                                              - Turčianskou knižnicou,

- tvorivé dielne,                                                         - ZŠ Pavla Mudroňa,

- Mikuláš,                                                                - Mestským úradom Martin,

- Vianočné trhy,                                                       - CVČ Kamarát,

- návšteva ZŠ,                                                         - tanečnou skupinou The Soul,

- Deň jablka,                                                            - požiarnikmi,

- výlety,                                                                   - ZUŠ Martin

- divadelné predstavenia,                                           - divadlami pre deti.

- Martinským klubom medikov,                                 

- lyžiarsky a plavecký výcvik,                               

- športový deň s rodičmi,

- športové podujatie Martinské olymp. hviezdičky,

- tanečná súťaž materských škôl,

- projekty Eurorozprávky, Kamarát AX,

- Týždeň radostí.

Fotogaléria: Aktivity MŠ