Novinky

Smernica o šikanovaní

07.09.2022 15:30
Smernica o šikanovaní (1).pdf (162582)

Školský poriadok 2022/23

07.09.2022 15:02
Školský Poriadok 2022 -23.pdf (394268)

Oznam pre zákonných zástupcov nových detí

22.08.2022 07:37
Milí rodičia našich nových detičiek, privítame Vás a Vaše deti od 02.09.2022 v našej MŠ.   Aktuálne zoznamy detí v jednotlivých triedach sa...

Pokyny z Ministerstva školstva na rok 2022/2023

16.08.2022 12:17
Pokyny z Ministerstva školstva na rok 2022/2023   Ak by nastala vážna pandemická situácia, riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace jún a letné prázdniny

17.06.2022 11:35
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2022 bol určený príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac jún 2022 vo...

Pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl - školné za apríl 2022

26.04.2022 09:36
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2022 je...

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad)

19.04.2022 18:24
Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania   Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak...

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2022/2023

31.03.2022 18:42
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023   Kedy: každý pracovný deň, od 16.5. do 31.5.2022 Kde: v priestoroch MŠ Čas: od 10.00 hod. do...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za február 2022

01.03.2022 10:44
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 28.02.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl bola určená výška príspevku...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za január 2022

18.02.2022 10:00
Na základe rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl Mesta Martin zo dňa 02.02.2022 je výške školného za mesiac január...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>