Novinky

Celoškolské ZRPŠ

16.01.2019 13:05
Vážení rodičia, dňa 24. 01. 2019 (štvrtok) o 15:30 hod. sa bude konať v priestoroch 4. triedy materskej školy celoškolské plenárne rodičovské...

Školné december a január

19.11.2018 09:20
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že školné na december a január bolo upravené nasledovne: - december: suma 11,70 EUR/1 dieťa, - január: suma 12,16...

Prerušená prevádzka MŠ - vianočné prázdniny

19.11.2018 09:17
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas vianočný prázdnin bude MŠ zatvorená od 24.12.2018 do 4.1.2019. Prevádzka MŠ začína 7.1.2019.

Začiatok nového šk. roku

28.08.2018 09:30
Vážení rodičia, nový školský rok začína 03. 09. 2018 (pondelok). Prosíme doneste svojim detičkám papučky, pyžamko a náhradné oblečenie.

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za zástupcov rodičov boli zvolené p. Katarína Dirnbachová a...

Školné júl, august 2018

04.05.2018 14:18
Vážení rodičia, oznamujeme Vám výšku školného na mesiac: - júl 2018 = 2,68 EUR/1 dieťa, - august 2018 = 2,56 EUR/1 dieťa. Uvedené sumy je potrebné...

Zápis detí do MŠ

15.01.2018 12:50
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis detí na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 16. 4. 2018 do 30. 4. 2018. V tomto termíne je potrebné...

Platby za stravu

15.01.2018 12:32
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na nutnosť úhrady stravného do 20. dňa v mesiaci. V prípade neskoršej úhrady nebude dieťa môcť navštevovať MŠ od 1....

Platby školného

28.03.2017 11:33
Vážení rodičia, s cieľom upresniť informácie ohľadom sumy školného Vám dávame na vedomie: školné je určené na sumu 14 EUR mesačne/1 dieťa, avšak v...

Spustenie nových web stránok

11.06.2015 14:44
Prijmite prosím naše vrelé privítanie na našich nových webových stránkach. Sme radi, že ste zavítali práve k nám. Dúfame, že sa Vám naša internetová...