V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Materská škola, Tajovského 9, 036 01 Martin na webovom sídle svoj profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 37975081

DIČ: 2022030142

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Kontaktná osoba:

Mgr. Adriana Škokorová

tel. č.: +42143 4134 276

mobil: 0908 555 885

e-mail: mstajovskeho9@gmail.com

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY:

Súhrnná správa za rok 2015

Súhrnná správa za rok 2016

Súhrnná správa za rok 2017

Súhrnná správa za rok 2018