Krúžky pre deti v školskom roku 2022/2023

Pre naše deti sú k dispozícii tieto krúžky:

- Anglický jazyk / Jazyková škola