Krúžky pre deti

Pre naše deti sú k dispozícii tieto krúžky:

- Anglický jazyk,

- Výtvarná výchova,

- Hudobno-pohybová výchova.