Rada školy - členovia:

Ľubica Chmurčiaková - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Katarína Dirnbachová - člen, zástupca rodičov

JUDr. Martina Harajdičová - člen, zástupca rodičov

Ivana Šimková - člen, zástupca nepedagogických zamestnancov

Ing. arch. Kristína Šubjaková - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Bruno Horecký - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Mojmíra Kapráliková - člen, zástupca partnerskej inštitúcie ZUŠ