Ďakujeme zriaďovateľovi mestu Martin - viceprimátorovi Ing. Milanovi Malíkovi, za pomoc a poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu a opravu kúrenia v MŠ (fotky pred, počas a po rekonštrukcii)