Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ, na školský rok 2024/2025

 

Kedy: každý pracovný deň, od 15.5. do 31.5.2024

Kde: v priestoroch MŠ

Čas: od 10.00 hod. do 12.30 hod.

Forma: - zákonný zástupca príde do MŠ  s dieťaťom a vypísanou, detským lekárom potvrdenou a zákonnými zástupcami podpísanou žiadosťou,

- zákonný zástupca pošle žiadosť poštou, alebo elektronicky,

- zákonný zástupca vloží žiadosť do schránky na bráne MŠ.

Preferujeme osobný kontakt s rodičmi a deťmi – možnosť oboznámiť sa s priestormi, ponukou MŠ.

 

Ako získate tlačivo ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“

- elektronické stiahnutie z webovej stránky – mstajovskeho9.eu

- osobne v MŠ

Kritériá na prijatie dieťaťa:

1. Predškoláci z obvodu Martin stred – rozdelenie ulíc do obvodov, nájdete na stránke mesta Martin

2. Predškoláci z iných obvodov mesta Martin

3. Ostatní predškoláci

4. Súrodenci

5. Deti, ktoré dovŕšili 4 roky

6. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky

7. Ostatné deti

V prípade potreby, je možné použiť ďalšie kritériá:

- na základe rodovej rovnosti ( pomer chlapcov a dievčat), a pod.

 

Oznam pre rodičov 

Žiadosť o prijatie, nové tlačivo.docx (21 kB)

 

V tejto časti našich stránok by sme radi uviedli všetky praktické informácie, ktoré sa budú hodiť rodičom aj deťom pred aj po nástupe do našej materskej škôlky. Nájdete tu napríklad veľmi nápomocný zoznam vecí, ktoré by každé dieťa malo mať v škôlke po ruke. Pre zvedavcov tu tiež uvádzame približnú každodennú náplň výučby. Ľahšie si tak predstavíte, čo v ktorú chvíľu Vaše dieťatko vykonáva. Prosíme Vás, aby ste tejto časti venovali náležitú pozornosť. Ak tak urobíte, môžete si byť istí, že nástup do našej materskej škôlky prebehne bez komplikácií a Vaše dieťa sa tu po celý čas bude cítiť skvelo. 

 

Čo deti potrebujú            Organizácia dňa             A čo ešte ?

Rozpis denných činností - 1. a 2. tr.

Rozpis denných činností - 3. a 4. tr.