Kontakt

Materská škola
Tajovského 41/9
036 01  MARTIN

Riaditeľka:
Mgr. Adriana Škokorová
Mob:  0908 555 885
E-mail: mstajovskeho9@gmail.com

Škôlka:
Tel:   043/4134276

IČO: 37975081      DIČ: 2022030142

Kontaktujte nás

Organizačná štruktúra:

Vedenie:

Mgr. Adriana Škokorová - riaditeľka MŠ

Mária Nogová - zástupkyňa riaditeľky

Mariana Slezáková - vedúca ŠJ

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Adriana Škokorová - počet získaných kreditov: 3,

Mária Nogová - počet získaných kreditov: 62,

Oľga Lošáková - počet získaných kreditov: 73,

Ľubica Kotercová - počet získaných kreditov: 63,

PhDr. Erika Puchoňová - počet získaných kreditov: 60,

Erika Kosorínová - počet získaných kreditov: 62, zastupuje Alena Jesenská

Ľubica Chmurčiaková - počet získaných kreditov: 72,

Mgr. Slávka Habrunová - počet získaných kreditov: 61.

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomický úsek:

Elena Simonidesová - ekonómka, Ľubica Rácová - admin. pracovníčka, Zlatica Purdová - oddelenie PPaM

Kuchyňa ŠJ:

Jana Lichnerová, Daniela Balcová, Marianna Sládeková

Prevádzkoví zamestnanci:

Ivana Šimková - školníčka, Anna Bačiaková - upratovačka