Kontakt

Materská škola
Tajovského 41/9
036 01  MARTIN

Riaditeľka:
Mgr. A. Škokorová
Mob:  0908 555 885
E-mail: mstajovskeho9@gmail.com

Škôlka:
Tel:   043/4134276

IČO: 37975081      DIČ: 2022030142

Kontaktujte nás

Organizačná štruktúra:

Vedenie:

Mgr. A. Škokorová - riaditeľka MŠ

M. Nogová - zástupkyňa riaditeľky

Mgr. J. Mažgútová - vedúca ŠJ

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. A. Škokorová 

M. Nogová 

O. Lošáková 

Ľ. Kotercová 

PhDr. E. Puchoňová

E. Kosorínová 

Ľ. Chmurčiaková 

L. Grajciarová

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomický úsek:

Ľ. Rácová - admin. pracovníčka, Ing. N. Ondríková - oddelenie PPaM

Kuchyňa ŠJ:

J. Lichnerová, D. Balcová, M. Sládeková

Prevádzkoví zamestnanci:

I. Šimková - školníčka, A. Bačiaková - upratovačka