Kontakt

Materská škola
Tajovského 41/9
036 01  MARTIN

Riaditeľka:
Mgr. A. Škokorová
Mob:  0908 555 885
E-mail: mstajovskeho9@gmail.com

Škôlka:
Tel:   043/4134276

IČO: 37975081      DIČ: 2022030142

Kontaktujte nás

Organizačná štruktúra:

Vedenie:

Mgr. Adriana Škokorová - riaditeľka MŠ

Mária Nogová - zástupkyňa riaditeľky

Miroslava Bíziková - vedúca ŠJ

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Adriana Škokorová 

Mária Nogová 

Oľga Lošáková 

Ľubica Kotercová 

PhDr. Erika Puchoňová

Erika Kosorínová 

Ľubica Chmurčiaková 

Lenka Grajciarová

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomický úsek:

 - admin. pracovníčka

Kuchyňa ŠJ:

Vedúca kuchyne, kuchárka, kuchárka

Prevádzkoví zamestnanci:

školníčka, upratovačka