Školský rok 2018/2019

Ukončenie šk.roka 3.trieda

Rozlúčková besiedka predškolákov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Návšteva múzea A.Kmeťa 3.tr.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Týždeň detských radostí - Vila Betula

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Týždeň detských radostí - 1. deň

1 | 2 | 3 | 4 >>

Divadlo Posledný dinosaurus

Návšteva astronomickej pozorovateľne

1 | 2 | 3 >>

Tvorivé dielne ku Dňu matiek 3.tr.

1 | 2 | 3 >>

Pozorujeme potok,studničku,mokraď...

Projekt voda a hokus pokus 2.trieda

Návšteva hudobného oddelenia Turč. knižnice

Návšteva ZŠ

Hudobné predstavenie Veselá gitara II.

Návšteva pani policajtky v MŠ

Lyžiarsky výcvik február 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zimné radovánky

1 | 2 | 3 >>

Hudobné predstavenie Veselá gitara

Besiedka 2.trieda

Prednáška z RÚVZ - Starostlivosť o chrup

Plavecký výcvik

Divadelné predstavenie v CVČ

Mesiac úcty k starším, besiedka 3.tr.

Mesiac úcty k starším, besiedka 4.tr.

Mesiac úcty k starším, besiedka a tvorivé dielne 1.tr.

Divadlo Tárajka a Popletajko

Pani policajtka v MŠ - téma: Čo by si robil keby si sa stratil

Deň bez áut