Novinky

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace jún a letné prázdniny

17.06.2022 11:35
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2022 bol určený príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac jún 2022 vo...

Pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl - školné za apríl 2022

26.04.2022 09:36
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2022 je...

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad)

19.04.2022 18:24
Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania   Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak...

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2022/2023

31.03.2022 18:42
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023   Kedy: každý pracovný deň, od 16.5. do 31.5.2022 Kde: v priestoroch MŠ Čas: od 10.00 hod. do...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za február 2022

01.03.2022 10:44
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 28.02.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl bola určená výška príspevku...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za január 2022

18.02.2022 10:00
Na základe rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl Mesta Martin zo dňa 02.02.2022 je výške školného za mesiac január...

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o výške školného za november 2021, december 2021 a január 2022

15.11.2021 12:49
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Tajovského 9, Martin Vám oznamuje   prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 20.12.2021 do 07.01.2022 z...

Vrátené preplatky od júna do septembra 2021

30.09.2021 09:52
Dňa 29.09.2021 boli zákonným zástupcom vrátené preplatky za školné od júna do septembra 2021. Každému bola vratená suma 0,68 € za deň 21.06.2021,...

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022

14.07.2021 19:38
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  (ďalej len "dotácia na stravu") v školskom roku...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace máj, jún a letné prázdniny

11.06.2021 10:04
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2021 sa príspevok určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac máj 2021, ktorý...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>