Na základe COVID automatu je
okres Martin od 20.09.2021
zaradený medzi červené okresy
z čoho vyplýva
povinné nosenie respirátora
v interiéri MŠ
a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 m.
___________________________________________________________________________________
 
 
Vážení rodičia,
 
od 16.09.2021 (štvrtok)
sa mení prevádzka materskej školy
od 6:30 h do 16:00 h.
 
(budova MŠ sa zamyká ráno o 8:00 h a poobede o 16:00 h)
____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
V súvislosti s ochorením COVID-19 platí aktuálny (17.8.2021)

Školský semafor 2021/2022

 

ZELENÁ FÁZA

Podmienky pre vstup do budovy MŠ – budú vždy aktualizované podľa situácie,

zatiaľ platí – vstup do MŠ – rúško + dezinfekcia (deti do 6 rokov, bez rúška).

 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19

(neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby

nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. Pri výskyte týchto príznakov je potrebne telefonicky kontaktovať lekára.

 

Ak bolo dieťa v styku s pozitívnou osobou, nenavštevuje MŠ 10 dní.

 

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá  "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

(tlačivo si môžete stiahnuť tu, bude k dispozícií aj u p. učiteliek)

 

Rodič informuje riaditeľku MŠ v prípade podozrenia alebo potvrdenej pozitivity na COVID 19 (0908 555 885).

 

Prevádzkovateľ MŠ je povinný:

- zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoby pred prijatím dieťaťa do zariadenia,

- zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu, ošetrujúcim lekárom.

 

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia, bude umiestnené do izolácie, rodič bude kontaktovaný a bezodkladne si dieťa vyzdvihne.

 

Ranný filter:

- povinne podľa §24 ods. 9 písmeno a), b) zákona 355/2007 Z. z.,

- meranie teploty v triedach, sledovanie príznakov ochorenia, zápisy v ranných filtroch.

 

Náhrada mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na OČR na dieťa do 11 rokov, ak príslušný RÚVZ rozhodol o prerušení prevádzky - triedy, alebo MŠ

 

 
   

 

 


 
 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej organizácii zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a článkom č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo

 

 

Novinky

Zatvorená materská škola počas letných prázdnin

29.06.2020 07:43
Materská škola bude v čase   od 20. 07. 2020 do 07. 08. 2020...

Oznam o poplatku za školné za mesiace júl a august 2020

28.06.2020 17:20
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 12. 06. 2020 je príspevok na čiastočnú...

Oznam o poplatku za školné za mesiac jún 2020

28.06.2020 16:53
  Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 18. 06.2020 je príspevok na...

Oznam o poplatku za školné za apríl a máj 2020

05.06.2020 09:15
Vážení rodičia,   na základe VZN Mesta Martin č. 97 a rozhodnutia č. 37445/2020 zo dňa...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>