====================================================================================

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma

EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č.18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU a 

RADY EÚ 2016/679, 

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácii si môžete prečítať tu:  www.eurotrading.sk/zo

====================================================================================

Novinky

Oznam pre zákonných zástupcov nových detí

22.08.2022 07:37
Milí rodičia našich nových detičiek, privítame Vás a Vaše deti od 02.09.2022 v našej...

Pokyny z Ministerstva školstva na rok 2022/2023

16.08.2022 12:17
Pokyny z Ministerstva školstva na rok 2022/2023   Ak by nastala vážna pandemická...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace jún a letné prázdniny

17.06.2022 11:35
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2022 bol určený príspevok na čiastočnú úhradu...

Pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl - školné za apríl 2022

26.04.2022 09:36
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>