Všimnite si   N O V I N K Y   na pravej strane stránky (pribudli 3 nové oznamy)

 
 
Materská škola zatvorená od 10.03.2020 do odvolania.
Rodičia a zákonní zástupcovia detí majú možnosť využiť na toto obdobie ošetrenie člena rodiny podľa pokynov, ktoré nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337

 
 

 

VÁŽENÍ RODIČIA,

AJ TENTO ROK MôŽETE VAŠIM DEŤOM POUKÁZAŤ 2% Z DANÍ.

Informácie na tejto stránke v ikonke 2 % dane.

Ď A K U J E M E

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Materská škola, P. O. Hviezdoslava 17, Martin bola premenovaná na Materskú školu, Tajovského 9, Martin. Ostatné náležitosti ostali nezmenené.
Srdečne Vás vítame na našej inovovanej
webstránke :-)

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

2%, resp. 3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

04.04.2020 20:00
Prosíme rodičov,  ktorí sa rozhodli venovať 2 %, resp. 3 % z dane našej materskej škole,...

Zápis detí na školský rok 2020/2021

04.04.2020 19:45
Vážení rodičia,    zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční: o presnom...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (školné) od apríla 2020

04.04.2020 19:00
Prosíme rodičov,  aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole...

Oznam o poplatku za školné za marec 2020

26.03.2020 09:00
Vážení rodičia, na základe VZN Mesta Martin č. 97 a rozhodnutia č. 37445/2020 z 25.03.2020  je...
1 | 2 | 3 | 4 >>