O Z N A M

Prosíme rodičov, 

ktorých deti navštevujú našu MŠ, 

aby oznámili pani učiteľkám, alebo na e-mail mstajovskeho9@gmail.com, 

najneskôr do 19.05.2020 (utorok)

či budú mať záujem dať dieťa (deti)    

od 01.06.2020 do škôlky. 

 

Ďakujeme.

 

 

 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí do 30.04.2020 darovali 2 % dane našej MŠ.

Tí, ktorí by ešte chceli darovať 2 % dane našej MŠ môžu tak urobiť, nakoľko 2 % zo svojej dane môžete poukázať
do 2 mesiacov od skončenia pandémie.
Naďalej môžete dávať vyhlásenia spolu s potvrdeniami do schránky našej MŠ, ktorá je na vstupnej bránke. Ďakujeme.
 
 

Materská škola zatvorená od 10.03.2020 do odvolania.

Rodičia a zákonní zástupcovia detí majú možnosť využiť na toto obdobie ošetrenie člena rodiny podľa pokynov, ktoré nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337

 
 

 

VÁŽENÍ RODIČIA,

AJ TENTO ROK MôŽETE VAŠIM DEŤOM POUKÁZAŤ 2% Z DANÍ.

Informácie na tejto stránke v ikonke 2 % dane.

Ď A K U J E M E

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Materská škola, P. O. Hviezdoslava 17, Martin bola premenovaná na Materskú školu, Tajovského 9, Martin. Ostatné náležitosti ostali nezmenené.
Srdečne Vás vítame na našej inovovanej
webstránke :-)

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

Oznam o poplatku za školné za apríl 2020

15.05.2020 17:00
Vážení rodičia, na základe VZN Mesta Martin č. 97 a rozhodnutia č. 37445/2020 z 30.04.2020 sa...

Zápis detí na školský rok 2020/2021

14.04.2020 19:45
Vážení rodičia,    zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční: v termíne od...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (školné) od apríla 2020

07.04.2020 17:30
Prosíme rodičov,  aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole...

POZOR! OZNAM o zátvore materskej školy

10.03.2020 08:01
O Z N A M.pdf (122814)
1 | 2 | 3 | 4 >>