DÔLEŽITÉ OZNAMY

Materská škola P. O. Hviezdoslava 17, Martin bola premenovaná na Materskú školu, Tajovského 9, Martin. Ostatné náležitosti ostali nezmenené.

Srdečne Vás vítame na našej inovovanej

webstránke :-)

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

Celoškolské ZRPŠ

28.08.2018 09:33
Vážení rodičia, dňa 06. 09. 2018 (štvrtok) o 15:30 hod. sa bude konať v priestoroch 4. triedy...

Začiatok nového šk. roku

28.08.2018 09:30
Vážení rodičia, nový školský rok začína 03. 09. 2018 (pondelok). Prosíme doneste svojim detičkám...

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za...

Školné júl, august 2018

04.05.2018 14:18
Vážení rodičia, oznamujeme Vám výšku školného na mesiac: - júl 2018 = 2,68 EUR/1 dieťa, - august...
1 | 2 >>