Projekt Společné technické školky

Projekt Společné technické školky

21.01.2020 09:51
Informácie o projekte Společné technické školky

Moderný manažment v materských školách II.

Ukáž mi moje mesto

16.12.2019 12:50
https://www.martin.sk/ukaz-mi-moje-mesto/d-68493/p1=72460  

Moderný manažment v materských školách II.

16.12.2019 12:38
  https://www.martin.sk/moderny-manazmet-v-materskych-skolach-ii/d-68490/p1=72460

"MODERNÝ MANAŽMENT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH"

Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých 10 mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenia učiteľského povolania.

Prostredníctvom programu ERASMUS+ chceme prispieť k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách v Európe. Účasť na plánovaných aktivitách, na ktorých sa naši pedagógovia stretnú s pedagógmi z iných krajín poskytne príležitosť na vzájomné sa obohatenie skúsenosťami, pomôže rozvíjať odborné schopnosti a dá možnosť spolupráce s pedagógmi v Európe.

Ciele projektu:

1. Získať informácie, vedomosti, skúsenosti pozorovaním (job shadowing) výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách v partnerskom meste Hoogeveen v Holandsku.

2. Porovnať vzdelávacie systémy v Českej republike a v Holandsku, diskutovať s pedagógmi a vedením materskej školy v Holandsku o problematike predprimárneho vzdelávania.

3. Získať inovatívne metódy práce s deťmi predškolského veku, formy práce, moderné prístupy vo vzdelávaní, moderné metódy hodnotenia (evalvácia materskej školy), komunikácie a spolupráce s rodičmi.

4. Zlepšiť úroveň manažérskych kompetencií a zručností účastníkov vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi a tým modernizovať a zvýšiť kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania v mestských materských školách.

5. Získať skúsenosti a informácie so vzdelávaním a výchovou detí pochádzajúcich z iného ako domáceho prostredia (migranti, cudzinci, deti z iných kultúr a sociálne a ekonomicky slabého prostredia) aj vzhľadom na skutočnosť, že detí z tohto prostredia v jednotlivých krajinách pribúda.

6. Zatraktívniť učiteľské povolanie a zabrániť vzniku syndrómu "vyhorenia" u pedagógov.

7. Nadviazať spoluprácu a partnerstvo s pedagógmi v zahraničí.

Z hľadiska prínosu umožní projekt zaviesť do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní nové metódy a formy práce, príklady dobrej praxe, zvýši motiváciu pedagógov a profesionalitu výkonu učiteľov, zvýši konkurencieschopnosť materských škôl a prispeje k zviditeľneniu Európskej únie a programu Erasmus+.

 

Prezentácia z mobility Erasmus+ 

Projekty MŠ

   "ZDRAVÝ CHRBÁTIK"
  "CESTOU _ NECESTOU"  (dopravná výchova)
  "KAMARÁT AX"
  "NEMOCNICA U MEDVEDÍKA"
 
  "POĎME DETI BAVIŤ POHYBOM" -  hlavnou úlohou je pravidelne športovať - behať, skákať,
   hádzať a zlepšiť si tak pohybové schopnosti a zručnosti. Cieľom projektu je viesť deti k pohybu 
   aktívnym a hravým spôsobom.

Poďme deti baviť pohybom

EUROROZPRÁVKY - KOCÚR V ČIŽMÁCH

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6