Žiadosť o pandemické OČR

22.10.2020 12:55

Pandemické ošetrovné 

 

Informácie pre rodičov -  kliknite na odkaz nižšie

eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr