Zápis detí do MŠ

16.04.2021 10:03

od 17.05.2021 do 28.05.2021.

 

Spôsob a forma zápisu: Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete zaslať:

- poštou: Materská škola, Tajovského 9, 036 01  Martin

- e-mailom: mstajovskeho9@gmail.com

- hodiť do schránky, ktorá je na bráne MŠ.

 

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si žiadosť, majú možnosť prevziať si ju osobne od 17.05.2021 do 28.05.2021 v čase od 8.00 h do 14.00 h.

 

Kritéria na prijatie dieťaťa, podľa novej legislatívy:

  1. Predškoláci z obvodu
  2. Predškoláci z iných obvodov
  3. Ostatní predškoláci
  4. Súrodenci
  5. Ostatné deti
 
 
Aktuálne tlačivo: