Zápis detí do MŠ

16.04.2021 10:03

od 17.05.2021 do 28.05.2021.

 

Spôsob a forma zápisu, budú zverejnené, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

 

Kritéria na prijatie dieťaťa, podľa novej legislatívy:

  1. Predškoláci z obvodu
  2. Predškoláci z iných obvodov
  3. Ostatní predškoláci
  4. Súrodenci
  5. Ostatné deti
 
 
Aktuálne tlačivo: