Zápis detí do MŠ

27.02.2019 12:50

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019. V tomto termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v sekcii Dokumenty - Tlačivá.

Kritériá pre zápis detí do MŠ:

1. Rodič navštívi MŠ spolu s dieťaťom, pričom donesie aj vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku. Zápis prebieha každý pracovný deň od 15.4. do 30.4. v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod.

2. Deti, ktorých starší súrodenec už navštevuje našu MŠ.

3. Pri veľkom záujme bude rozhodujúci vek dieťaťa (od 3 rokov) alebo dieťa, ktoré už navštevovalo predškolské zariadenie.