Zápis detí do MŠ pre školský rok 2022/2023

31.03.2022 18:42

Zápis detí do MŠ

na školský rok 2022/2023

 

Kedy: každý pracovný deň, od 16.5. do 31.5.2022

Kde: v priestoroch MŠ

Čas: od 10.00 hod. do 13.30 hod.

 

Forma:

- zákonný zástupca príde do MŠ  s dieťaťom a vypísanou, detským lekárom potvrdenou a zákonnými zástupcami podpísanou žiadosťou,

- zákonný zástupca pošle žiadosť poštou, alebo elektronicky,

- zákonný zástupca žiadosť do schránky na bráne MŠ.

 

Preferujeme osobný kontakt s rodičmi a deťmi – možnosť oboznámiť sa s priestormi, ponukou MŠ.

 

Ako získate tlačivo ,,Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“

- elektronické stiahnutie

- osobne v MŠ

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie PDF

 

 

 

Ak je Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísaná len 1 zákonným zástupcom, treba priložiť aj písomné vyhlásenie.

Písomné vyhlásenie o druhom podpise

 

V prípade, že sa zákonný zástupcovia dohodnú na tom, že stačí ak bude dokumenty v MŠ preberať a podpisovať len jeden z nich, treba priložiť vyhlásenie o preberaní dokumentov.

Písomné vyhlásenie preberaní dokumentov

 
 

 

Kritériá na prijatie dieťaťa (podľa novej legislatívy):

  1. Predškoláci z obvodu Martin stred – rozdelenie ulíc do obvodov, nájdete na stránke mesta Martin

  2. Predškoláci z iných obvodov mesta Martin

  3. Ostatní predškoláci

  4. Súrodenci

  5. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky

  6. Ostatné deti

V prípade potreby, je možné použiť ďalšie kritériá:

- na základe rodovej rovnosti ( pomer chlapcov a dievčat)