Vrátené preplatky od júna do septembra 2021

30.09.2021 09:52

Dňa 29.09.2021 boli zákonným zástupcom vrátené preplatky za školné od júna do septembra 2021.

Každému bola vratená suma 0,68 € za deň 21.06.2021, kedy bola prerušená prevádzka MŠ z dôvodu odstávky vody a opravy havárie na vodovodnom potrubí.

 

Školné za predškolákov sa neuhrádza !!!

 

Účet pre platenie školného:   SK64 0200 0000 0020 4221 5455

Účet pre platenie stravného:  SK26 0200 0000 0020 4222 2153

 

V prípade otázok sa obráťte:

ohľadom školného na p. Ľubicu Rácovú,

ohľadom stravného na p. Mgr. Janu Mažgútovú.

 

Za pochopenie ďakujeme.