Usmernenie k postupu materských škôl zo dňa 27.10.2020

28.10.2020 00:00

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zo dňa 27. 10. 2020

 

Na základe článku 2 tohto usmernenia, ktorý znie:

V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenky, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu AJ v našej MŠ, si dovoľujeme touto cestou požiadať rodičov, aby dávali deti do MŠ tí, ktorí to naozaj potrebujú.

Prosíme Vás zvážte aj nevyhnutnosť dĺžky pobytu dieťaťa v MŠ.

Menší kolektív, nám dáva väčšiu šancu udržať v prevádzke MŠ a ochrániť zdravie detí aj zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Prajeme všetkých veľa optimizmu a pevné fyzické aj psychické zdravie.

 

Cesta zákonných zástupcov detí je považovaná za bod A.1 bod 14 a bod A.2 ods. 12 Uznesenia vlády č. 678/2020 (doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti, do materskej školy).

Pobyt v exteriéri detí materských škôl sa počas tohto obdobia odporúča realizovať najmä na školských dvoroch. Ak škola nemá školský dvor, pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx (16161)