Školné júl, august 2018

04.05.2018 14:18

Vážení rodičia, oznamujeme Vám výšku školného na mesiac:

- júl 2018 = 2,68 EUR/1 dieťa,

- august 2018 = 2,56 EUR/1 dieťa.

Uvedené sumy je potrebné uhradiť najneskôr do 20.06.2018 na bankový účet MŠ, do poznámky je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak je platba neidentifikovateľná.