Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (školné) od apríla 2020

07.04.2020 17:30

Prosíme rodičov, 

aby príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (školné)

 vo výške 15 €, v nasledujúcom období neuhrádzali.

 

Ak bude potrebné zaplatiť, včas dáme oznam na stránku.

 

Prosíme rodičov, ktorí majú zadané trvalé príkazy na úhradu, aby ich zrušili. 

Do dnešného dňa treba mať uhradené školné vo výške:  január - 12,78 €, február - 15 €, marec - 4,08 €.

                                                                                                        

                                                                            

Ďakujeme za pochopenie.