Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace jún a letné prázdniny

17.06.2022 11:35

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2022 bol určený príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac jún 2022 vo výške:

0,68 €/1 pracovný deň/1 dieťa - 0,68 x 21 pracovných dní = 14,28 €.

z dôvodu účasti zamestnancov na protestnom zhromaždení v Bratislave dňa 15.06.2022.

 

Na základe rozhodnutie Mesta Martin zo dňa 07.06.2022 bol určený príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške:

 

   za mesiac júl 2022:     0,75€/1 pracovný deň/1 dieťa

za mesiac august 2022:   0,68 €/1 pracovný deň/1 dieťa.

 

Materská škola bude zatvorená od 18.07.2022 do 12.08.2022.