Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za január 2022

18.02.2022 10:00

Na základe rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl Mesta Martin zo dňa 02.02.2022 je výške školného za mesiac január 2022:

 

0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa - 0,75 x 10 dní = 7,50 €

 

Odôvodnenie:

- MŠ zatvorená do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin,

- v termíne od 24.01.2022 do 31.01.2022 prerušená prevádzka MŠ, pre všetky triedy MŠ na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine z dôvodu potvrdenia prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúcim ochorenie COVID-19.