Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za február 2022

01.03.2022 10:44

Na základe Rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 28.02.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl bola určená výška príspevku na mesiac február 2022:

0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa.

 

Dôvodom bolo prerušenie prevádzky MŠ na základe Oznámenia o prerušení výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v dňoch od 09.02.2022 do 12.02.2022 z dôvodu výskytu pozitívnej testovanej osoby na koronavírus COVID-19 v 3. triede a na základe Oznámenia o prerušení výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v dňoch od 12.02.2022 do 16.02.2022 z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby na koronavírus COVID-19 v 2. triede.

 

Školné za mesiac február podľa jednotlivých tried:

1. trieda ŽABKY - 15 €  (prevádzka celý mesiac bez prerušenia),

2. trieda VČIELKY - 0,75 € x 17 dní = 12,75 € (3 pracovné dní prerušenie prevádzky),

3. trieda LIENKY - 0,75 € x 17 dní = 12,75 € (3 pracovné dní prerušenie prevádzky), predškoláci školné neplatia,

4. trieda SOVIČKY - 15 € (prevádzka celý mesiac bez prerušenia), predškoláci školné neplatia.

 

Ďakujeme za pochopenie.