Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení - školné

13.04.2021 12:59

Preplatky za školné od januára do marca 2021 boli dňa 13.04.2021 zaslané na účty zákonných zástupcov.

 

Školné za mesiac apríl 2021 prosím neuhrádzajte dopredu. Začiatkom mája Vás budeme informovať o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení za mesiac apríl 2021.

Zákonní zástupcovia, ktorí uhradili školné za mesiac apríl a máj, tak im boli peniaze vrátene.

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú uhradené školné za mesiace január až marec 2021 budú informovaní o výške sumy, ktorú majú zaplatiť prostredníctvom sms do konca týždňa.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

V prípade otázok volajte na tel. číslo: 0908 286 116 (Ľ. Rácová).