Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2021

25.05.2021 11:32

Podľa pokynov od zriaďovateľa, na základe odporúčania RÚVZ v Martine, bude

MŠ zatvorená počas letných prázdnin

v čase od 26. 07. 2021 do 13. 08. 2021.

 

V termínoch od 01. 07. 2021 do 23. 07. 2021 a od 16. 08. 2021 do 31. 08. 2021

bude prevádzka MŠ v úspornom, pohotovostnom režime.

 

Na základe písomného prieskumu, bude prevádzka MŠ obmedzená alebo prerušená s ohľadom na prihlasený počet detí.

Z ekonomických a prevádzkových dôvodov v režime obmedzenej prevádzky, sú triedy spájané - miešané.

Organizácia tried bude v čase obmedzenia prevádzky, zverejnená pre zákonných zástupcov na verejne dostupnom mieste v priestoroch MŠ.

V prípade, že reálny počet detí, bude výrazne nižší oproti prihlásenému počtu, môže byť zmenená organizácia tried, alebo prevádzka MŠ.