Prehľad najdôležitejších zmien od 17. 02. 2021

17.02.2021 09:40

https://korona.gov.sk/

Prehľad najdôležitejších zmien od 17.2.2021

  • od 8. februára 2021 platí  COVID automat, okresy na Slovensku sú rozdelené a pravidelné aktualizované podľa rizikovosti na 4. stupne varovania,

  • zamestnanci a podnikatelia, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 v okresoch:

    • vo IV. a III. stupni varovania – testom nie starším ako 7 dní,

    • v II. stupni varovania – testom nie starším ako 14 dní,

    • v I. stupni varovania – testom nie starším ako 21 dní,

Karanténu nesmiete skončiť skôr ako 14 dní od vykonania odberu alebo skôr ako 14 dní od objavenia sa prvých príznakov.

Kontaktujte prosím všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácii.....kontaktujte MŠ (Mgr. Adrianu Škokorovú, riaditeľku MŠ - 0908 555 885).

KARANTÉNA A DOMÁCA IZOLÁCIA

 

▫️ Nová vyhláška je účinná od 8. februára 2021

 

▫️ Štrnásťdňová izolácia s RT-PCR testovaním najskôr na ôsmy deň sa bude uplatňovať aj v prípade úzkych kontaktov pozitívne testovaných osôb. Štrnásť dní karantény platí aj v prípade, že výsledok vášho testu je negatívny, a to z dôvodu, že sa u osôb ešte môžu prejaviť klinické príznaky.

 

▫️ Štrnásťdňovú izoláciu je potrebné dodržať aj v prípade, že osoby sú bezpríznakové a bez testovania. Ak sa u nich klinické príznaky prejavia, o termíne ukončenia karantény rozhoduje ošetrujúci lekár. 

 

▫️ Povinnosť karantény sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19, avšak len v prípade, že sa u nich nevyskytnú príznaky ochorenia.

 

▫️ Ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti bez zmeny.