Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

29.10.2020 11:54

Vážení rodičia,

 

na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Vás žiadame:

v prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejme, že navštívite detského lekára a budete v domacom ošetrení viac ako 5 dní bude potrebné, aby Vám lekár pri kontrole potvrdil priložené tlačivo /dostupné aj v MŠ/, 

ktoré odovzdáte pri opätovnom nástupe do MŠ.

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast.odt (16311)