Ponuka pre rodičov predškolákov - vyšetrenie školskej zrelosti

09.03.2021 09:49

....Nestačí, že dieťa je na školu zrelé.

Je potrebné, aby na ňu bolo aj pripravené....

 

Milí rodičia,

dovŕši Vaše dieťa k 31.8.2021 šiesty rok života a absolvuje tak zo zákona povinný Zápis do prvého ročníka základnej školy?

Nie ste si však istí tým, nakoľko a či vôbec je Vaše dieťa zrelé? Neviete či má všetky potrebné schopnosti a kompetencie k tomu, aby zvládal prvý ročník bez väčších ťažkostí?

Ak potrebujete pomôcť pri rozhodovaní sa o zaškolení Vášho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy, prípadne uvažujete nad odkladom povinnej školskej dochádzky alebo nad zaradením Vášho dieťaťa do prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ A OBJEDNAJTE VAŠE DIEŤA NA VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI.

Odborník sa pozrie na jednotlivé čiastkové schopnosti Vášho dieťaťa a navrhne Vám vhodný postup pri riešení jeho zaškolenia do prvého ročníka základnej školy, prípadne Vám odporučí vhodné aktivity na rozvoj oslabených schopností.

Objednávať sa môžete na:

 

Tím SCŠPP Martin