Pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl - školné za apríl 2022

26.04.2022 09:36

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2022 je výška školného:

 

0,79 EUR/1 pracovný deň/1 dieťa - 0,79 x 15 = 11,85 €

 

Materská škola bola prerušená od 05.04.2022 do 09.04.2022 z dôvodu výskytu pozitívne testovanej osoby na koronavírus COVID-19 u zamestnanca v školskej jedálni a na základe dlhodobo nízkeho počtu prítomných detí a opakovanej chorobnosti zamestnancov materskej školy.Uzatvorenie materskej školy bolo odsúhlasené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine.