Platby školného

28.03.2017 11:33

Vážení rodičia, s cieľom upresniť informácie ohľadom sumy školného Vám dávame na vedomie:

školné je určené na sumu 14 EUR mesačne/1 dieťa, avšak v prípade zatvorenia MŠ (vianočné prázdniny = december, január a letné prázdniny = júl, august) sa školné znižuje o pomernú časť. O zníženej sume školného budete včas informovaní cez webstránku a takisto aj oznamom na dverách MŠ.