Oznam o poplatku za školné za mesiace júl a august 2020

28.06.2020 17:20

Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 12. 06. 2020 je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) nasledovné :

                                               júl         0,65 € /deň/ dieťa           

                                august         0,68 € /deň/ dieťa

 

Platba je len za tie dni, na ktoré ste svoje dieťa prihlásili, čiže:

V júli je prevádzka 13 dní a ak ste dieťa prihlásili na 1.-3.7.    - platba je 1,95 €

                                                                         ak na  1 týždeň -               3,25 €

                                                                                    2 týždne -               6,50 €

                                                                                    od 1.7. - 17.7.2020 - 8,45 €

 

V auguste je prevádzka 16 dní, čiže ak ste dieťa prihlásili na 

                                                                           1 týždeň -               3,40 €

                                                                           2 týždne -               6,80 €

                                                                           3 týždne -               10,20 €

                                      a posledný deň v mesiaci - 31.8. -                0,68 €

                                                                                   od 10.8. - 31.8.2020 - 10,88 €

Predškoláci poplatok za školné za mesiace júl a august NEPLATIA.

Školné sa za neodchodené dni nevracia.