Oznam o poplatku za školné za mesiac október 2020

26.11.2020 10:57

Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 13.11.2020 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) bola určená výška za mesiac október 2020: 0,68 €/deň/dieťa,

 

čo predstavuje školné za mesiac október 2020 vo výške 10,20 €.

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) bol znížený na základe prerušenia prevádzky materskej školy, nariadením karantény Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine v dňoch od 22.10.2020 do 01.11.2020 z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb na koronavírus COVID-19 v materskej škole.