Oznam o poplatku za školné za mesiac jún 2020

28.06.2020 16:53

 

Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 18. 06.2020 je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné)  za mesiac jún 2020

 

0,68 € /1 pracovný deň/ 1 dieťa.

 

Výška školného bude vypočítaná podľa skutočne odchodených dní do MŠ.

 

V prípade, ak rodič už zaplatil doteraz obvyklú sumu školného 15 €, zostatok z tejto sumy sa presunie na platbu za mesiac júl, prípadne august. Ak dieťa v prázdninových mesiacoch MŠ nebude navštevovať, preplatok z júna sa zákonnému zástupcovi vráti na bankový účet.

 

Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 18. 06. 2020 príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) za mesiac jún 2020 sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy.

 

Za pochopenie ďakujeme.