Oznam o poplatku za školné za mesiac december 2019 a január 2020

11.11.2019 08:33

Vážení rodičia,

na základe VZN Mesta Martin č. 97/2013 a rozhodnutia č. 33199/2019 je výška školného:

december 2019    11,85 €/1 dieťa

január 2020          12,78 €/1 dieťa

 

Platbu za mesiac december 2019 je potrebné zaslať na účet IBAN: SK64 0200 0000 0020 4221 5455 najneskôr do 20.11.2019.

Pri úhrade je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak je platba neidentifikovateľná.

 

Platbu za január prosíme uhradiť až v januári 2020.

Prosíme zrušiť trvalé príkazy, v decembri už nič neuhrádzať.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

                                                                                                                Mgr. Adriana Škokorová

                                                                                                                    riaditeľka MŠ