Oznam o poplatku za školné za apríl a máj 2020

05.06.2020 09:15

Vážení rodičia,

 

na základe VZN Mesta Martin č. 97 a rozhodnutia č. 37445/2020 zo dňa 30.04.2020 a zo dňa 29.05.2020 sa

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné)

za mesiac apríl a máj 2020 neuhrádza.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Mgr. Adriana Škokorová

                                                                                                                                                         riaditeľka MŠ