Odhlásenie dieťaťa zo stravy

13.12.2019 10:29

Vzhľadom k účtovnej uzávierke prosíme o nahlásenie odhlášok na stravu na dni

(utorok - piatok) od 17.12.2019 do 20.12.2019

najneskôr do pondelka 16.12.2019 do 7:00 hod.

Po tomto termíne a tejto hodine nebude možné dieťa odhlásiť zo stravy.

Obed si budete môcť vyzdvihnúť od 12:00 do 13:00 hod. v školskej kuchyni.