Platby za stravu

15.01.2018 12:32

Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na nutnosť úhrady stravného do 20. dňa v mesiaci. V prípade neskoršej úhrady nebude dieťa môcť navštevovať MŠ od 1. dňa nasledujúceho mesiaca z dôvodu automatického odhlásenia zo stravy.