Celoškolské ZRPŠ

16.01.2019 13:05

Vážení rodičia, dňa 24. 01. 2019 (štvrtok) o 15:30 hod. sa bude konať v priestoroch 4. triedy materskej školy celoškolské plenárne rodičovské združenie. Prosíme Vás o účasť.