Celoškolské ZRPŠ

28.08.2018 09:33

Vážení rodičia, dňa 06. 09. 2018 (štvrtok) o 15:30 hod. sa bude konať v priestoroch 4. triedy materskej školy celoškolské plenárne rodičovské združenie. Prosíme Vás o účasť.