Archív článkov

Školné december a január

19.11.2018 09:20
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že školné na december a január bolo upravené nasledovne: - december: suma 11,70 EUR/1 dieťa, - január: suma 12,16 EUR/1 dieťa. Upozorňujeme, že platba za január musí byť zrealizovaná až v januári kvôli účtovnému ukončeniu roka 2018 !

Prerušená prevádzka MŠ - vianočné prázdniny

19.11.2018 09:17
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas vianočný prázdnin bude MŠ zatvorená od 24.12.2018 do 4.1.2019. Prevádzka MŠ začína 7.1.2019.

Začiatok nového šk. roku

28.08.2018 09:30
Vážení rodičia, nový školský rok začína 03. 09. 2018 (pondelok). Prosíme doneste svojim detičkám papučky, pyžamko a náhradné oblečenie.

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za zástupcov rodičov boli zvolené p. Katarína Dirnbachová a p. JUDr. Martina Harajdičová. Novozvoleným členkám Rady školy gratulujeme a odchádzajúcim členom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

Platby za stravu

15.01.2018 12:32
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na nutnosť úhrady stravného do 20. dňa v mesiaci. V prípade neskoršej úhrady nebude dieťa môcť navštevovať MŠ od 1. dňa nasledujúceho mesiaca z dôvodu automatického odhlásenia zo stravy.

6.12.2017

05.12.2017 12:50
Milí rodičia, zajtra o 9:00 hod. navštívi našu škôlku Mikuláš. Deti sa mu predstavia svojim programom a následne im rozdá balíčky.

Platby školného

28.03.2017 11:33
Vážení rodičia, s cieľom upresniť informácie ohľadom sumy školného Vám dávame na vedomie: školné je určené na sumu 14 EUR mesačne/1 dieťa, avšak v prípade zatvorenia MŠ (vianočné prázdniny = december, január a letné prázdniny = júl, august) sa školné znižuje o pomernú časť. O zníženej sume školného...

Akcie MŠ šk. r. 2018/2019

19.08.2016 12:28
  Navštívili sme - navštívili nás 

MIKULÁŠ

03.12.2015 09:23
Plagát

Spustenie nových web stránok

11.06.2015 14:44
Prijmite prosím naše vrelé privítanie na našich nových webových stránkach. Sme radi, že ste zavítali práve k nám. Dúfame, že sa Vám naša internetová prezentácia páči a nájdete tu rýchlo a pohodlne všetky informácie ohľadom činnosťi našej materskej školy.
Záznamy: 31 - 40 zo 40
<< 1 | 2 | 3 | 4