Archív článkov

Oznam o poplatku za školné za mesiac febuár 2021 a marec 2021

12.03.2021 10:00
Na základe Rozhodnutí o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl zo dňa 05.03.2021 a 31.03.2021 Mesto Martin rozhodlo o určení pomernej časti príspevku za február 2021, ktorý predstavuje 0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa a za marec 2021, ktorý predstavuje 0,65 €/1 pracovný...

Ponuka pre rodičov predškolákov - vyšetrenie školskej zrelosti

09.03.2021 09:49
....Nestačí, že dieťa je na školu zrelé. Je potrebné, aby na ňu bolo aj pripravené....   Milí rodičia, dovŕši Vaše dieťa k 31.8.2021 šiesty rok života a absolvuje tak zo zákona povinný Zápis do prvého ročníka základnej školy? Nie ste si však istí tým, nakoľko a či vôbec je...

Oznam o poplatku za školné za mesiac január 2021

11.02.2021 11:36
Na základe Rozhodnutie o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl zo dňa 26.01.2021 Mesto Martin rozhodlo o určení pomernej časti príspevku za január 2021, ktorý predstavuje 0,79 EUR/1 pracovný deň/1 dieťa.   Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevovalo MŠ v januári...

Oznam o poplatku za školné za mesiace december 2020 a január 2021

02.12.2020 11:17
Na základe rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) Mesta Martin zo dňa 01.12.2020 bola učená pomerná časť príspevku na školné za mesiac december: 0,71 Eur/1 pracovný deň/1 dieťa, čo predstavuje za mesiac december 2020 školné vo výške 11,36 € (16...

Oznam o poplatku za školné za mesiac október 2020

26.11.2020 10:57
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 13.11.2020 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) bola určená výška za mesiac október 2020: 0,68 €/deň/dieťa,   čo predstavuje školné za mesiac október 2020 vo výške 10,20 €.   Príspevok na...

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

29.10.2020 11:54
Vážení rodičia,   na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Vás žiadame: v prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejme, že navštívite detského lekára a budete v domacom ošetrení viac ako 5 dní bude potrebné, aby Vám lekár pri...

Usmernenie k postupu materských škôl zo dňa 27.10.2020

28.10.2020 00:00
Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zo dňa 27. 10. 2020   Na základe článku 2 tohto usmernenia, ktorý znie: V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy...

Žiadosť o pandemické OČR

22.10.2020 12:55
Pandemické ošetrovné    Informácie pre rodičov -  kliknite na odkaz nižšie eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr      

Zatvorená materská škola počas letných prázdnin

29.06.2020 07:43
Materská škola bude v čase   od 20. 07. 2020 do 07. 08. 2020 zatvorená.     Prevádzka materskej školy bude opäť   od 10. 08. 2020 do 31.08.2020 pre prihlásené deti.

Oznam o poplatku za školné za mesiace júl a august 2020

28.06.2020 17:20
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 12. 06. 2020 je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) nasledovné :                                          ...
Záznamy: 11 - 20 zo 40
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>