Archív článkov

Jedálny lístok od 19.07.2021 do 23.07.2021

15.07.2021 11:17
Jedálny lístok od 19.07.2021 do 23.07.2021

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022

14.07.2021 19:38
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  (ďalej len "dotácia na stravu") v školskom roku 2021/2022   Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnnosť nasledovná právna úprava zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí...

Jedálny lístok od 12.07.2021 do 16.07.2021

09.07.2021 10:22
Jedálny lístok od 12.07.2021 do 16.07.2021

Jedálny lístok od 05.07.2021 do 09.07.2021

05.07.2021 18:50
Jedálny lístok od 05.07.2021 do 09.07.2021

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace máj, jún a letné prázdniny

11.06.2021 10:04
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2021 sa príspevok určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac máj 2021, ktorý predstavuje 15 € neuhrádza, v prípade ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ z dôvodu obavy o zdravie počas celého mesiaca máj...

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2021

25.05.2021 11:32
Podľa pokynov od zriaďovateľa, na základe odporúčania RÚVZ v Martine, bude MŠ zatvorená počas letných prázdnin v čase od 26. 07. 2021 do 13. 08. 2021.   V termínoch od 01. 07. 2021 do 23. 07. 2021 a od 16. 08. 2021 do 31. 08. 2021 bude prevádzka MŠ v úspornom, pohotovostnom...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za mesiac apríl 2021

03.05.2021 10:26
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2021 bola určená pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2021:   0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa.   "Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do...

Zápis detí do MŠ

16.04.2021 10:03
od 17.05.2021 do 28.05.2021.   Spôsob a forma zápisu: Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete zaslať: - poštou: Materská škola, Tajovského 9, 036 01  Martin - e-mailom: mstajovskeho9@gmail.com - hodiť do schránky, ktorá je na bráne MŠ.   Rodičia, ktorí nemajú...

Informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky)

14.04.2021 19:33
Informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania  (predtým odklad školskej dochádzky)   Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dovŕšia 6 rokov – ak rodič plánuje (odklad) predĺženie predprimárneho vzdelávania – nahlási riaditeľovi ZŠ pri...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení - školné

13.04.2021 12:59
Preplatky za školné od januára do marca 2021 boli dňa 13.04.2021 zaslané na účty zákonných zástupcov.   Školné za mesiac apríl 2021 prosím neuhrádzajte dopredu. Začiatkom mája Vás budeme informovať o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení za mesiac apríl...
Záznamy: 1 - 10 zo 40
1 | 2 | 3 | 4 >>