Archív článkov

Jedálny lístok od 27.01.2020 do 31.01.2020

24.01.2020 09:49
Jedálny lístok od 27.01.2020 do 31.01.2020.pdf (97425)

Projekt Společné technické školky

21.01.2020 09:51
Informácie o projekte Společné technické školky

Jedálny lístok od 20.01.2020 do 24.01.2020

17.01.2020 11:54
Jedálny lístok od 20.01.2020 do 24.01.2020.pdf (86998)

Ukáž mi moje mesto

16.12.2019 12:50
https://www.martin.sk/ukaz-mi-moje-mesto/d-68493/p1=72460  

Moderný manažment v materských školách II.

16.12.2019 12:38
  https://www.martin.sk/moderny-manazmet-v-materskych-skolach-ii/d-68490/p1=72460

Odhlásenie dieťaťa zo stravy

13.12.2019 10:29
Vzhľadom k účtovnej uzávierke prosíme o nahlásenie odhlášok na stravu na dni (utorok - piatok) od 17.12.2019 do 20.12.2019 najneskôr do pondelka 16.12.2019 do 7:00 hod. Po tomto termíne a tejto hodine nebude možné dieťa odhlásiť zo stravy. Obed si budete môcť vyzdvihnúť od 12:00 do 13:00 hod. v...

Prerušená prevádzka MŠ - vianočné prázdniny

11.11.2019 08:50
Vážení rodičia, Oznamujeme Vám, že počas vianočných prázdnin bude MŠ zatvorená od 23.12.2019 do 07.01.2020. Prevádzka MŠ začína 08.01.2020.

Oznam o poplatku za školné za mesiac december 2019 a január 2020

11.11.2019 08:33
Vážení rodičia, na základe VZN Mesta Martin č. 97/2013 a rozhodnutia č. 33199/2019 je výška školného: december 2019    11,85 €/1 dieťa január 2020          12,78 €/1 dieťa   Platbu za mesiac december 2019 je potrebné zaslať na účet...

Zmena príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a na stravovanie detí s účinnosťou od 01. 09. 2019

29.08.2019 20:56
  Na základe schváleného dodatku č. 9 k VZN č. 97 mesta Martin s účinnosťou od 01.09.2019 sa mení: - výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole na 15 €, - výška stravného na deň na 1,69 €.    z toho: desiata...

Zápis detí do MŠ

27.02.2019 12:50
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019. V tomto termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v sekcii...
Záznamy: 1 - 10 zo 20
1 | 2 >>