Archív článkov

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace jún a letné prázdniny

17.06.2022 11:35
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2022 bol určený príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac jún 2022 vo výške: 0,68 €/1 pracovný deň/1 dieťa - 0,68 x 21 pracovných dní = 14,28 €. z dôvodu účasti zamestnancov na protestnom zhromaždení v Bratislave dňa...

Jedálny lístok od 20.06.2022 do 24.06.2022

17.06.2022 10:31
Jedálny lístok od 20.06.2022 do 24.06.2022

Jedálny lístok od 13.06.2022 do 17.06.2022

10.06.2022 12:00
Jedálny lístok od 13.06.2022 do 17.06.2022

Pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl - školné za apríl 2022

26.04.2022 09:36
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2022 je výška školného:   0,79 EUR/1 pracovný deň/1 dieťa - 0,79 x 15 = 11,85 €   Materská škola bola prerušená od 05.04.2022 do 09.04.2022 z dôvodu...

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad)

19.04.2022 18:24
Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania   Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho...

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2022/2023

31.03.2022 18:42
Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023   Kedy: každý pracovný deň, od 16.5. do 31.5.2022 Kde: v priestoroch MŠ Čas: od 10.00 hod. do 13.30 hod.   Forma: - zákonný zástupca príde do MŠ  s dieťaťom a vypísanou, detským lekárom potvrdenou a zákonnými zástupcami...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za február 2022

01.03.2022 10:44
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 28.02.2022 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl bola určená výška príspevku na mesiac február 2022: 0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa.   Dôvodom bolo prerušenie prevádzky MŠ na základe Oznámenia o prerušení...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za január 2022

18.02.2022 10:00
Na základe rozhodnutia o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl Mesta Martin zo dňa 02.02.2022 je výške školného za mesiac január 2022:   0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa - 0,75 x 10 dní = 7,50 €   Odôvodnenie: - MŠ zatvorená do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin, - v...

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o výške školného za november 2021, december 2021 a január 2022

15.11.2021 12:49
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Tajovského 9, Martin Vám oznamuje   prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 20.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin.   Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 10.01.2022.     Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa §...

Vrátené preplatky od júna do septembra 2021

30.09.2021 09:52
Dňa 29.09.2021 boli zákonným zástupcom vrátené preplatky za školné od júna do septembra 2021. Každému bola vratená suma 0,68 € za deň 21.06.2021, kedy bola prerušená prevádzka MŠ z dôvodu odstávky vody a opravy havárie na vodovodnom potrubí.   Školné za predškolákov sa neuhrádza...
Záznamy: 1 - 10 zo 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>