Archív článkov

Jedálny lístok od 18.1.2021 do 22.1.2021

15.01.2021 08:23
Jedálny lístok od 18.1.2021 do 22.1.2021.pdf (97771)

Jedálny lístok od 11.01.2021 do 15.01.2021

08.01.2021 09:36
Jedálny lístok od 11.01.2021 do 15.01.2021.pdf (97582)

Oznam o poplatku za školné za mesiace december 2020 a január 2021

02.12.2020 11:17
Na základe rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) Mesta Martin zo dňa 01.12.2020 bola učená pomerná časť príspevku na školné za mesiac december: 0,71 Eur/1 pracovný deň/1 dieťa, čo predstavuje za mesiac december 2020 školné vo výške 11,36 € (16...

Oznam o poplatku za školné za mesiac október 2020

26.11.2020 10:57
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 13.11.2020 o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) bola určená výška za mesiac október 2020: 0,68 €/deň/dieťa,   čo predstavuje školné za mesiac október 2020 vo výške 10,20 €.   Príspevok na...

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

29.10.2020 11:54
Vážení rodičia,   na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Vás žiadame: v prípade, že Vaše dieťa ochorie a vzhľadom k povahe ochorenia bude zrejme, že navštívite detského lekára a budete v domacom ošetrení viac ako 5 dní bude potrebné, aby Vám lekár pri...

Usmernenie k postupu materských škôl zo dňa 27.10.2020

28.10.2020 00:00
Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zo dňa 27. 10. 2020   Na základe článku 2 tohto usmernenia, ktorý znie: V čase riadnej prevádzky materskej školy môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy...

Žiadosť o pandemické OČR

22.10.2020 12:55
Pandemické ošetrovné    Informácie pre rodičov -  kliknite na odkaz nižšie eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr      

Zatvorená materská škola počas letných prázdnin

29.06.2020 07:43
Materská škola bude v čase   od 20. 07. 2020 do 07. 08. 2020 zatvorená.     Prevádzka materskej školy bude opäť   od 10. 08. 2020 do 31.08.2020 pre prihlásené deti.

Oznam o poplatku za školné za mesiace júl a august 2020

28.06.2020 17:20
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 12. 06. 2020 je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) nasledovné :                                          ...

Oznam o poplatku za školné za mesiac jún 2020

28.06.2020 16:53
  Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 18. 06.2020 je príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné)  za mesiac jún 2020   0,68 € /1 pracovný deň/ 1 dieťa.   Výška školného bude vypočítaná podľa skutočne odchodených dní do...
Záznamy: 1 - 10 zo 29
1 | 2 | 3 >>