Archív článkov

Zápis detí do MŠ

27.02.2019 12:50
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019. V tomto termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v sekcii...

Karneval

28.01.2019 10:05
Karneval - plagát

Školné december a január

19.11.2018 09:20
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že školné na december a január bolo upravené nasledovne: - december: suma 11,70 EUR/1 dieťa, - január: suma 12,16 EUR/1 dieťa. Upozorňujeme, že platba za január musí byť zrealizovaná až v januári kvôli účtovnému ukončeniu roka 2018 !

Prerušená prevádzka MŠ - vianočné prázdniny

19.11.2018 09:17
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas vianočný prázdnin bude MŠ zatvorená od 24.12.2018 do 4.1.2019. Prevádzka MŠ začína 7.1.2019.

Začiatok nového šk. roku

28.08.2018 09:30
Vážení rodičia, nový školský rok začína 03. 09. 2018 (pondelok). Prosíme doneste svojim detičkám papučky, pyžamko a náhradné oblečenie.

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za zástupcov rodičov boli zvolené p. Katarína Dirnbachová a p. JUDr. Martina Harajdičová. Novozvoleným členkám Rady školy gratulujeme a odchádzajúcim členom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

Platby za stravu

15.01.2018 12:32
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na nutnosť úhrady stravného do 20. dňa v mesiaci. V prípade neskoršej úhrady nebude dieťa môcť navštevovať MŠ od 1. dňa nasledujúceho mesiaca z dôvodu automatického odhlásenia zo stravy.

6.12.2017

05.12.2017 12:50
Milí rodičia, zajtra o 9:00 hod. navštívi našu škôlku Mikuláš. Deti sa mu predstavia svojim programom a následne im rozdá balíčky.

Platby školného

28.03.2017 11:33
Vážení rodičia, s cieľom upresniť informácie ohľadom sumy školného Vám dávame na vedomie: školné je určené na sumu 14 EUR mesačne/1 dieťa, avšak v prípade zatvorenia MŠ (vianočné prázdniny = december, január a letné prázdniny = júl, august) sa školné znižuje o pomernú časť. O zníženej sume školného...

Akcie MŠ šk. r. 2018/2019

19.08.2016 12:28
  Navštívili sme - navštívili nás 
Záznamy: 1 - 10 zo 13
1 | 2 >>