Archív článkov

Jedálny lístok od 18.11.2019 do 22.11.2019

15.11.2019 10:41
Jedálny lístok od 18.11.2019 do 22.11.2019.pdf (49621)

Prerušená prevádzka MŠ - vianočné prázdniny

11.11.2019 08:50
Vážení rodičia, Oznamujeme Vám, že počas vianočných prázdnin bude MŠ zatvorená od 23.12.2019 do 07.01.2020. Prevádzka MŠ začína 08.01.2020.

Oznam o poplatku za školné za mesiac december 2019 a január 2020

11.11.2019 08:33
Vážení rodičia, na základe VZN Mesta Martin č. 97/2013 a rozhodnutia č. 33199/2019 je výška školného: december 2019    11,85 €/1 dieťa január 2020          12,78 €/1 dieťa   Platbu za mesiac december 2019 je potrebné zaslať na účet...

Jedálny lístok od 11.11.2019 do 15.11.2019

11.11.2019 08:26
Jedálny lístok od 11.11.2019 do 15.11.2019.pdf (49618)

Zmena príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a na stravovanie detí s účinnosťou od 01. 09. 2019

29.08.2019 20:56
  Na základe schváleného dodatku č. 9 k VZN č. 97 mesta Martin s účinnosťou od 01.09.2019 sa mení: - výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole na 15 €, - výška stravného na deň na 1,69 €.    z toho: desiata...

Zápis detí do MŠ

27.02.2019 12:50
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis detí na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 15. 4. 2019 do 30. 4. 2019. V tomto termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v sekcii...

Školné december a január

19.11.2018 09:20
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že školné na december a január bolo upravené nasledovne: - december: suma 11,70 EUR/1 dieťa, - január: suma 12,16 EUR/1 dieťa. Upozorňujeme, že platba za január musí byť zrealizovaná až v januári kvôli účtovnému ukončeniu roka 2018 !

Prerušená prevádzka MŠ - vianočné prázdniny

19.11.2018 09:17
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že počas vianočný prázdnin bude MŠ zatvorená od 24.12.2018 do 4.1.2019. Prevádzka MŠ začína 7.1.2019.

Začiatok nového šk. roku

28.08.2018 09:30
Vážení rodičia, nový školský rok začína 03. 09. 2018 (pondelok). Prosíme doneste svojim detičkám papučky, pyžamko a náhradné oblečenie.

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za zástupcov rodičov boli zvolené p. Katarína Dirnbachová a p. JUDr. Martina Harajdičová. Novozvoleným členkám Rady školy gratulujeme a odchádzajúcim členom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.
Záznamy: 1 - 10 zo 16
1 | 2 >>