Na základe COVID automatu je
okres Martin od 20.09.2021
zaradený medzi červené okresy
z čoho vyplýva
povinné nosenie respirátora
v interiéri MŠ
a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 m.
___________________________________________________________________________________
 
 
Vážení rodičia,
 
od 16.09.2021 (štvrtok)
sa mení prevádzka materskej školy
od 6:30 h do 16:00 h.
 
(budova MŠ sa zamyká ráno o 8:00 h a poobede o 16:00 h)
____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
V súvislosti s ochorením COVID-19 platí aktuálny (17.8.2021)

Školský semafor 2021/2022

 

ZELENÁ FÁZA

Podmienky pre vstup do budovy MŠ – budú vždy aktualizované podľa situácie,

zatiaľ platí – vstup do MŠ – rúško + dezinfekcia (deti do 6 rokov, bez rúška).

 

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19

(neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby

nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. Pri výskyte týchto príznakov je potrebne telefonicky kontaktovať lekára.

 

Ak bolo dieťa v styku s pozitívnou osobou, nenavštevuje MŠ 10 dní.

 

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá  "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dieťaťa.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

(tlačivo si môžete stiahnuť tu, bude k dispozícií aj u p. učiteliek)

 

Rodič informuje riaditeľku MŠ v prípade podozrenia alebo potvrdenej pozitivity na COVID 19 (0908 555 885).

 

Prevádzkovateľ MŠ je povinný:

- zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťovala každý deň zodpovedná osoby pred prijatím dieťaťa do zariadenia,

- zabezpečiť, aby osoba zodpovedná za každodenné prijímanie detí do zariadenia prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu, ošetrujúcim lekárom.

 

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov ochorenia, bude umiestnené do izolácie, rodič bude kontaktovaný a bezodkladne si dieťa vyzdvihne.

 

Ranný filter:

- povinne podľa §24 ods. 9 písmeno a), b) zákona 355/2007 Z. z.,

- meranie teploty v triedach, sledovanie príznakov ochorenia, zápisy v ranných filtroch.

 

Náhrada mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodič má nárok na OČR na dieťa do 11 rokov, ak príslušný RÚVZ rozhodol o prerušení prevádzky - triedy, alebo MŠ

 

 
   

 

 


 
 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej organizácii zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a článkom č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo

 

 

Novinky

Vrátené preplatky od júna do septembra 2021

30.09.2021 09:52
Dňa 29.09.2021 boli zákonným zástupcom vrátené preplatky za školné od júna do septembra...

Oznam pre zákonných zástupcov nových detí

25.08.2021 09:23
Milí rodičia našich nových detičiek, privítame Vás a Vaše deti od 02.09.2021 v našej...

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022

14.07.2021 19:38
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  (ďalej len...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace máj, jún a letné prázdniny

11.06.2021 10:04
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2021 sa príspevok určený na čiastočnú úhradu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>